1

производствени процеси на железен оксид червен

Има два основни производствени процеса на червен железен оксид: сух и мокър. Днес ще разгледаме тези два процеса.

 

1. На сух процес

Сухият процес е традиционен и оригинален процес на производство на червен железен оксид в Китай. Неговите предимства са опростен производствен процес, кратък процес и относително по-малко инвестиции в оборудване. Недостатъкът е, че качеството на продукта е малко лошо и в процеса на калциниране се образува вреден газ, който има очевидно въздействие върху околната среда. Подобно на метода на калциниране с ярозит, по време на процеса на калциниране се получават голям брой газове, съдържащи сяра.

 

През последните години, въз основа на всеобхватното оползотворяване на отпадъците, съдържащи желязо, у нас се появиха технологиите за сух процес като метод за печене на сярна киселина и метод за подкисляване на прах на желязна руда на прах. Предимствата на тези процеси са прост процес и по-малко инвестиции, а недостатъците са, че нивото на качеството на продукта е ниско, което може да се приложи само в ниски полета, а в производствения процес се произвеждат голям брой вредни газове, които има голямо въздействие върху околната среда.

 

2. При мокър процес

 

Мокрият процес е да се използва железен сулфат или железен нитрат, железен сулфат, железен нитрат като суровини, като се използва първото приготвяне на кристални семена, след това окисляване, за да се получи червен железен железен оксид червен метод на производство. Използваните суровини могат да бъдат или железен сулфат или твърди суровини от железен нитрат, или водни разтвори, съдържащи железен сулфат, железен нитрат, железен сулфат и железен нитрат. Използваният неутрализатор може да бъде железен лист, скрап, алкал или амоняк.

 

Предимството на мокрия процес се крие в отличното качество и производителност на продуктите. Могат да се получат различни видове пигменти от железен оксид. Недостатъците се крият в дългия процес, високата консумация на енергия в производствения процес и се получават голям брой отпадъчни газове и киселинни отпадъчни води. Понастоящем липсва ефективен цялостен начин на оползотворяване, който има голямо въздействие върху околната среда.

 

В обобщение има много видове производствен процес на железен оксид червен, тези производствени процеси със собствени предимства продължават да насърчават развитието на пигментната индустрия на железен оксид, за да донесат удобство за производството на хората.


Време за публикуване: 29 юли 2020 г.